Yara MiCROP and Horticulture
Yara MiCROP and Horticulture

MiCROP Mboga Mboga

MiCROP Mbolea ya Kupandia

Benefits of Microp Mboga Mboga

 • Mbolea ya kukuzia mazao ya mbogamboga, matunda na mazao jamii ya mizizi kama Viazi

  (15N + 9P205 + 20 K2O + 8.5S + 0.02B + 0.06Zn)%

           Ina virutubisho muhimu vyenye kukidhi uhitaji wa mazao ya mbogamboga

          Huchochea utengenezwaji ngozi nyororo ya kupendeza na ubora wa ndani hasa kwa matunda na mazao jamii ya viazi

          Inahakikisha utoaji endelevu wa nitrogen yenye uwezekano wa kutopotea haraka ardhini.

          Inakupa thamani ya pesa yako